Pasitarimas neįgaliųjų sporto strategijos klausimais

2016-10-11
Pasitarimas neįgaliųjų sporto strategijos klausimais

2016 m. spalio 11 d., antradienį, Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyko pasitarimas neįgaliųjų sporto strategijos klausimais.

Renginyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, Ministro Pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis, Ministro Pirmininko padėjėja Genovaitė Paliušienė, Ministro Pirmininko visuomeninis patarėjas Aleksandras Pacevičius, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos parolimpinio komiteto, kitų neįgaliųjų sporto organizacijų vadovai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Buvo tariamasi dėl tarpinstitucinio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybių bendradarbiavimo. Pateikti pasiūlymai dėl neįgaliųjų sportininkų rengimo, jų fizinio aktyvumo skatinimo, rentų, premijų, stipendijų skyrimo, neįgaliųjų sporto programų finansavimo, neįgaliųjų vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto plėtojimo bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigose, sporto bazių, sporto infrastruktūros pritaikymo neįgaliesiems.

Neįgaliųjų sporto federacijos pristatė savo siūlymus dėl neįgaliųjų sporto strategijos. Šio pasitarimo metu pirmą kartą giliau negu iki šiol buvo pažvelgta į neįgaliųjų sportą.