Pasitarimas Kūno kultūros ir sporto departamente

2016-11-14
Pasitarimas Kūno kultūros ir sporto departamente

2016 m. lapkričio 14 d. Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyko pasitarimas neįgaliųjų sporto strategijos klausimais.

Jame dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, Ministro Pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis, Ministro Pirmininko padėjėja Genovaitė Paliušienė, Ministro Pirmininko visuomeninis patarėjas Aleksandras Pacevičius, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos parolimpinio komiteto (LPOK), kitų neįgaliųjų sporto organizacijų vadovai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Pasitarime buvo sprendžiami neįgaliųjų sportininkų skatinimo – premijų, rentų, stipendijų klausimai. LPOK pasiūlė, kad premijos, rentos, stipendijos neįgaliesiems sportininkams būtų tokio dydžio, jog nediskriminuotų dėl neįgalumo.

Diskutuota dėl neįgalių vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto plėtojimo bendrojo ugdymo mokyklose. LPOK siūlymu, sporto mokyklose turėtų būtų sudaromos mišrios sveikųjų sportininkų kartu su neįgaliaisiais treniruočių grupės.

Diskusijų metu įvardinta daug neįgaliųjų sporto problemų. Geresnė žinia, kad kurtieji sportininkai, kaip pažymėjo Kurčiųjų sporto komiteto generalinis sekretorius, problemų sporte neturi.