Federacijos

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija

Lietuvos invalidų sporto federacija buvo įkurta 1991 metais, perregistruota 1996 metais, 2005 metų balandžio 18 dieną įregistruota juridinių asmenų registre Nr. 067196, suteiktas pavadinimas „Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija“. LNSF savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais, tarptautinių neįgaliųjų sporto federacijų (ISOD (International Sports Organization of Disabled) (tarptautinė žmonių su fizine negale sporto federacija), CP-ISRA (Cerebral Palsy – International Sports and Recreation Association)  (cerebrinio paralyžiaus), ISMVSF (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation) (vežimėlių) įstatais, Lietuvos parolimpinio komiteto įstatais.LNSF klubo nariais gali būti asmenys, turintys nugaros ir (arba) galvos smegenų pažeidimus, amputuotas galūnes bei kitus fizinius trūkumus, susijusius su judėjimo aparato sutrikimais.LNSF yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir atsiskaitomąją, biudžetinę bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose,  savo simboliką, kurią tvirtina Konferencija.LNSF prezidentas – Anatolijus Čupkovas.LNSF adresas: Žemaitės g. 6, Vilnius, Lietuva, LT-03117, tel. +370 5 233 55 90, el. p. sportof@yahoo.com