Federacijos

Lietuvos aklųjų sporto federacija

Lietuvos aklųjų sporto federacija (LASF) įkurta 1990 m. sausio 26 d. Iki federacijos įkūrimo, aklųjų ir silpnaregių sportą Lietuvoje rėmė Lietuvos aklųjų draugija (LAD), kuri buvo įkurta 1944 metais. Per tą laikotarpį susiformavo aklųjų sportinio ugdymo tradicijos, kurias toliau tęsia LASF.LASF yra Lietuvos parolimpinio komiteto steigėja ir narė, Tarptautinės aklųjų sporto federacijos (IBSA) narė nuo 1991 metų, Tarptautinės Brailio šachmatų asociacijos (IBCA) narė nuo 1992 metų. Federacijos tikslas – koordinuoti visų aklųjų ir silpnaregių sporto organizacijų, federacijos narių veiksmus ir pastangas plėtojant aklųjų ir silpnaregių sportą, sudaryti jiems lygias sąlygas pirmenybėse, kitose varžybose, organizuoti respublikos aklųjų ir silpnaregių atskirų sporto šakų rinktinių parengimą ir atstovauti Lietuvai parolimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose.LASF kasmet organizuoja du tarptautinius turnyrus, įgijusius pasaulinį populiarumą. Tai tarptautinis golbolo turnyras ir tarptautinis dziudo turnyras, kuriuose yra dalyvavę sportininkai iš tokių šalių kaip Alžyras, Baltarusija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Iranas, Ispanija, JAV, Kanada, Kinija, Latvija, Lenkija, Meksika, Olandija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Taivanis, Ukraina, Vengrija, Vokietija. Kasmet šalių, dalyvaujančių šiuose turnyruose, geografija plečiasi, tai leidžia akliesiems ir silpnaregiams sportininkams kaupti įvairiapusę patirtį, naudingą ruošiantis Europos ir pasaulio čempionatams.Lietuvos aklieji ir silpnaregiai sportininkai yra iškovoję nemažai pasaulinio lygio sporto laimėjimų, yra parolimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų nugalėtojai ir prizininkai golbolo, dziudo, lengvosios atletikos sporto šakose, taip pat yra pelnę garbingų Lietuvos Respublikos apdovanojimų už nuopelnus Lietuvai ir sportui.Federacijos nariai yra 9 aklųjų ir silpnaregių sporto klubai:

  • „Sveikata“ (Kaunas) – pirmininkas Vytautas Girnius;
  • „Mes“ (Kaunas) – pirmininkas Julius Paplauskas;
  • „Parolimpietis“ (Kaunas) – pirmininkas Juozas Miliauskas;
  • „Pamarys“ (Klaipėda) – prezidentas Mindaugas Triušys;
  • „Šviesa“ (Panevėžys) – pirmininkas Sergejus Sokolovas;
  • „Šarūnas“ (Vilnius) – prezidentas Linas Balsys;
  • „Šaltinis“ (Vilnius) – pirmininkas Raimundas Šimkus;
  • „Perkūnas“ (Šiauliai) – pirmininkas Remigijus Bagdonas;
  • „Vyžuonaitis“ (Utena) – pirmininkas Audrius Taudoravičius.
Dziudo, golbolo (aklųjų riedulio), lengvosios atletikos, plaukimo, šachmatų, šaškių, šoudauno (aklųjų teniso) ir kitų sporto šakų sekcijas lanko apie 700 sutrikusio regėjimo žmonių.Pirmasis LASF prezidentas buvo Juozas Dzidolikas (1990-01-26 – 1992-02-05). Antruoju prezidentu keturias kadencijas iš eilės dirbo Raimundas Šimkus, vadovavęs LASF nuo 1992-02-05 iki 2008-12-13. Trečiuoju LASF prezidentu dviem ketverių metų kadencijoms – nuo 2008-12-13 iki 2016-12-03 buvo išrinktas Linas Balsys. Ketvirtuoju LASF prezidentu ketverių metų kadencijai nuo 2016-12-03 išrinktas Juozas Miliauskas.LASF adresas: Labdarių g. 7/11, Vilnius, Lietuva, LT-01120, tel. +370 670 88 297, el. p. lasf@lass.lt