KLUBAI

Ukmergė

Ukmergės krašto invalidų sporto klubas „Vilkmergė“

Pirmininkė Lina Misiūnaitė
El. p.: linciuks.misinait@gmail.com